Cgrain AB

Spara tid, reducera subjektiviteten och få ett säkert analysresultat med hjälp av Cgrain Value™.

Analysinstrumentet Cgrain Value™ analyserar inblandning av främmande sädesslag samt flera olika kvalitetsdefekter på spannmål med bildanalys. Avancerad bildbehandling används för att analysera varje enskilt frö i ett prov.

Cgrain Value™ förenklar arbetet med den okulära spannmålskontrollen som idag framförallt görs manuellt.

Cgrain Value™ är det mest kompletta instrumentet på marknaden för okulär spannmålskontroll då det kan användas för vete, korn, råg och såväl skalad som oskalad havre.

En bra mottagningskontroll är mycket viktigt i spannmålsbranschen. Kvarnar, spannmålsmottagningar, mälterier och spannmålslaboratorier kan använda sig av CgrainValue™ för att frigöra tid för laborationspersonal, reducera subjektiviteten och framförallt ge säkrare analyssvar.